נציגי העשירונים העליונים של השמאל־מרכז פסימיים, כי הם נותנים משקל רב יותר לענייני המדינה ומתעלמים מהמצב הכלכלי המשופר ■ ואילו בי* משדרים אופטימיותלמרות מצבם הכלכלי הפחות טוב, ומעניקים משקל גדול יותר להתנהלות הממשלתית בנושאים שעולים בקנה אחד עם ערכיהם...

מרחבי הרשת

אולי תרצה לקרוא את הידיעות הבאות

ניווט

חברתי

עכשיו זה רשמי: השמאלנים חמוצים יותר מהליכודניקים