#גםאני? חברי פרלמנט איסלנדי הוקלטו במהלך פגישתם בבר משוחחים באופן גס על חברות הפרלמנט. בעקבות מחאה שקמה יצאו חלקם לחופשה ללא תשלוםהפוסט סערה באיסלנד: חברי פרלמנט הוקלטו בשיח פוגעני על נשות הפרלמנט הופיע ראשון בחדשות 20...

מרחבי הרשת

אולי תרצה לקרוא את הידיעות הבאות

ניווט

חברתי

סערה באיסלנד: חברי פרלמנט הוקלטו בשיח פוגעני על נשות הפרלמנט