העובדים שוקלים הקמת אופוזיציה להנהגה המכהנת, כשעיקר הביקורת נסובה סביב כמות התקנים שנוספו במסגרת ההסכם החדש - 100 בפריסה של שלוש שנים | בחישוב גס, מדובר בתוספת של עובד סיעוד אחד ואולי מעט יותר לכל בית חולים בשנה...

מרחבי הרשת

אולי תרצה לקרוא את הידיעות הבאות

ניווט

חברתי

לא כולם מרוצים: מספר עובדי סיעוד מוחים נגד הסכם המדינה עם האחיות