השר יריב לוין ב- #נכוןלהבוקר על הרג הפלסטינית אעישה ארבי בשומרון: "זה בדל של אירוע, כדיא להמתין למסקנות אבל אני מקווה שכל סיטואציה של זריקת אבנים תטופל"...

מרחבי הרשת

אולי תרצה לקרוא את הידיעות הבאות

ניווט

חברתי

השר יריב לוין ב-#נכוןלהבוקר על הרג הפלסטינית אעישה ארבי בשומרון: "זה בדל של אירוע, כדיא להמתין למסקנות אבל אני מקווה שכל סיטואציה של זריקת אבנים תטופל"