כשהמלך נקלע לתקופת מחסור, אלו ששיקרו בנסיון להנצל ואלו שאמרו אמת - נהרגו, איך ניצל החכם? • לרפואת אוה בת יעל אורה שמחההפוסט הריח שגרם להם למות בכמה דרכים הופיע ראשון ב כל הזמן....

מרחבי הרשת

אולי תרצה לקרוא את הידיעות הבאות

ניווט

חברתי

הריח שגרם להם למות בכמה דרכים