משה רבינו לנוכח התקהלות קורח ועדתו המערערים על הכהונה וטוענים: "רב לכם כי כל העדה כולם קדושים…ומדוע תתנשאו על קהל ה'". משיב בתשובתו הראשונה: "וידבר אל קורח ואל כל עדתו … בוקר ויודע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקרוב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו" (במדבר ט"ז ה'). רש"י מביא את דברי המדרש […]הפוסט הרבי סירב להתיר לחסיד ללמוד הופיע ראשון ב כל הזמן....

מרחבי הרשת

אולי תרצה לקרוא את הידיעות הבאות

ניווט

חברתי

הרבי סירב להתיר לחסיד ללמוד