כחלק מסכסוך העבודה שהוכרז לפני כחודש, החל איגוד המשפטנים בכינוס אספות הסברה למשפטנים העובדים במשרדי הממשלה | עו"ד יצחק (יִצִי) גורדון: "יש פה בעיות אקוטיות וצריך למצוא פתרון בזמן הקרוב. אם לא, נאלץ להגיע לכדי צעדים ארגוניים"...

מרחבי הרשת

אולי תרצה לקרוא את הידיעות הבאות

© 2015 - 2018. כל הזכויות שמורות.

ניווט

חברתי

המשפטנים בשירות המדינה: "נחריף את המאבק נגד החוזים האישיים"