ועדת הכספים תדון מחר בהצעה להעלות את שכרם של השרים על ידי הצמדת שכרם של השרים וראש הממשלה לשכר הממוצע במשק, במקום למדד המחירים לצרכן • לפי ההצעה, שכר השרים בכ-1,300 עד לכ-1,700 שקלים בחודש...

מרחבי הרשת

אולי תרצה לקרוא את הידיעות הבאות

© 2015 - 2018. כל הזכויות שמורות.

ניווט

חברתי

האם שכר השרים יעלה?