עד כה, יומיים טרם סיום השידורים, הוצעו רק 26 משרות מתוך ה-40 שהוגדרו, וחלקן כלל אינן מתאימות לעובדים בחינוכית | האוצר: "החוק אינו קובע כי תאגיד השידור יקלוט 40 עובדי חינוכית, אלא יציע 40 משרות לעובדי החינוכית" | ההסתדרות: הפרשנות הזו לא מקובלת...

מרחבי הרשת

אולי תרצה לקרוא את הידיעות הבאות

ניווט

חברתי

בתאגיד השידור ובאוצר מתחמקים מהבטחתם לגבי קליטת עובדי החינוכית