בצעד חריג הורה בית הדין הרבני האזורי בחיפה לפרסם את שמו, תמונתו ופרטים אישיים נוספים של ירון אטיאס, סרבן גט מזה כשנתיים - וכן להטיל עליו סנקציות חברתיות והלכתיות: לא להושיבו בבית הכנסת, לא להעלותו לתורה - "ולהתרחק מעליו ככל האפשר". בפוסט שכתבה פרודתו, האשימה: "הוא מקיים חיים חברתיים מלאים ועשירים, בעוד שבאלימות רבה הוא כולא את חיי יום אחרי יום"...

מרחבי הרשת

אולי תרצה לקרוא את הידיעות הבאות

ניווט

חברתי

בית הדין הרבני הורה: שיימינג לסרבן הגט, ירון אטיאס