היום תתכנס מועצת גדולי התורה, לפי דברי נתניהו, על פי הכרעת המועצת יוחלט האם להקדים את הבחירותהפוסט בחירות? המועצת תחליט הופיע ראשון ברדיו קול ברמה...

מרחבי הרשת

אולי תרצה לקרוא את הידיעות הבאות

ניווט

חברתי

בחירות? המועצת תחליט