ביארנו בשבוע שעבר שכאשר התורה הקדושה אומרת לספור ארבעים ותשעה יום, הכוונה היא שצריך לספור ארבעים ותשעה ימים של מוחין דגדלות של יחוד ה', זהו המובן של ספירת העומר. מהי המשמעות של המספר ארבעים ותשע? בפשטות זהו ביטוי של שבע כפול שבע, ומה זה שבע? שבע היא ביטוי לשבעת ימי בראשית, שהם ימי בריאת העולם, […]הפוסט ארבעים ותשעה ימים של ייחוד ה' הופיע ראשון ב כל הזמן....

מרחבי הרשת

אולי תרצה לקרוא את הידיעות הבאות

ניווט

חברתי

ארבעים ותשעה ימים של ייחוד ה'