יהדות

  • 3 חודשים
  • אחרי שנים של שתיקה: מדברים על שואת יהודי צפון-אפריקה

    אחרי שנים של שתיקה: מדברים על שואת יהודי צפון-אפריקה

    יהודים מתוניסיה נשלחו לאושוויץ, בלוב פעל מחנה ריכוז - ובמרוקו הוחלו חוקי אפליה על היהודים: חוקרים בארץ וגם במדינות צפון-אפריקה עוסקים בשנים האחרונות בחקר מצבם של יהודי מדינות האיסלאם בתקופת הכיבוש הנאצי ובני בריתו. "לא..

    ניווט

    חברתי