• 3 חודשים
  • עשה לך רב - הרב הרצל חודר - שידור חוזר HD

    עשה לך רב - הרב הרצל חודר - שידור חוזר HD

    מה תלמיד צריך לקבל מרבו?מהו הקשר הנכון בין רב לתמיד?מדוע רבי יוחנן יצא מדעתו שריש לקיש נפטר?מהו המסר שלומדים מתלמידי רבי עקיבא?מהו אמון? בין רב לתלמיד איש לאישה ואדם לחברו?לקראת סוף השיעור הרב ידבר על..

    ניווט

    חברתי